Μαγνητικός Τομογράφος

magnhtikos_tomografosΗ Μαγνητική Τομογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης κατά τη διάρκεια της οποίας ο εξεταζόμενος  δεν εκτίθεται στην παραμικρή δόση ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει απολύτως  κανένας κίνδυνος  σε  περίπτωση συχνών επανέλεγχων ή πολλαπλών εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας σε σύντομα χρονικά διαστήματα.
Η εξέταση της Μαγνητικής Τομογραφίας βασίζεται  στην ύπαρξη ενός μαγνητικού πεδίου, στην δημιουργία ραδιοσυχνοτήτων και σε ένα εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Η Μαγνητική Τομογραφία είναι μια ιδιαίτερα πολύτιμη ακτινολογική εξέταση όσον αφορά στη πρόωρη διάγνωση αλλά και τη κατάλληλη αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών παθήσεων.

Στo Kέντρο Ιατρικής Διάγνωσης και Έρευνας  πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας :    

• Μαγνητική Αγγειογραφία
• Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος
• Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
• Μαγνητική Τομογραφία Μαστών
• Μαγνητική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος
• Μαγνητική Τομογραφία ΑΜΣΣ και ΟΜΣΣ
• Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη και Οσχέου
• Μαγνητική Τομογραφία Άνω και Κάτω Κοιλίας
• Μαγνητική Τομογραφία  πυελικών οργάνων - (προστάτη, όρχεων, μήτρας, τραχήλου και των ωοθηκών).
         
Τα Flim και  οι διαγνώσεις Μαγνητικής Τομογραφίας συνοδεύονται και από CD με τις εικόνες της εξέτασης.